fot. pixabay

Gender to tożsamość płciowa każdego człowieka. Raczej gender nie powienien być kojarzony z płcią biologiczną. To zupełnie co innego. Nie każdy rozumie o, co w tym wszystkim chodzi. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, czytaj dalej.

Tożsamość płciowa to nie tylko cechy biologiczne

Tożsamość płciowa nie składa się tylko i wyłącznie z cech biologicznych. To również cechy osobowości. Wszystko tworzą uwarunkowania kulturowe. To znaczy mają znaczący wpływ na to np. jak rozumiana jest płeć. Tworzą również to, co jest dla danej tożsamości płciowe charakterystyczne, a co nie. Tyczy się to np. ubioru, sposobu zachowywania się. Tworzą się również role społeczne, które poniekąd przypisywane są danej płci.

Początek gender. Skąd się wzięła ta ideologia?

fot. pixabay

Wszystko to wzięło się na skutek działań, które podjęły kobiety. Były one psychologami i socjologami. Wszczęły one bunt przeciwko nierównością społecznym i zawodowym. Dotykało to wówczas najbardziej właśnie kobiety.

Druga fala feminizmu

Druga fala feminizmu była w latach 70 XX wieku. Właśnie na skutek tej drugiej fali feminizmu narodził się gender studies.

Czym zajmuje się gender studies?

Gender studies jest dziedziną nauki, która zajmuje się m.in. badaniem kobiecości i męskości na przestrzeni wielu aspektów kulturowych i społecznych. Jej badania dotyczą pojęć tożsamości płciowej i wszystkiego, co z nią związane. Zastanawia się nad tym, co kształtuje osobowość i świadomość człowieka. Bada te środowiska, w których to mężczyźni dominują. Istnieje tutaj więc pewien stereotyp, że kobiety to te słabsze, bierne i oddane. Gender studies chce dowiedzieć dlaczego i skąd wziął się ten stereotyp. Bada więc dokładnie jego przyczyny.

Czy ideologia gender studies jest kontrowersyjna?

fot. pixabay

Ideologia gender jest kontrowersyjna. Nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą. Gender studies mówi o tym, że społeczna przynależność danego człowieka nie ma nic wspólnego z jego płcią. Zarazem również jego osiągnięcia nie są uwarunkowane przez cechy biologiczne. To, co gender studies chrakteryzuje to to, że człowiem może określić samodzielnie własną osobę. Nic mu się nie narzuca. Sam podejmuje decyzje w takich kwestiach. Konserwatyści na pewno nie popierają tej ideologii. Socjobiolodzy również nie za bardzo są za gender studies.

Genderyzm – stanowisko

Genderyzm – stanowisko powstało w opozycji do działań, które podejmuje środowisko liberalne. Mówi to o tym, że płeć kulturowa jest mocno połączona z płcią biologiczną. Moża by rzec, że nawet jest z nią tożsama. Genderyści zaś niepokoją się tym faktem, że płeć kulturowa w pewien sposób usprawiedliwia zachowania homoseksualne i transseksualne. Co ciekawe, bardzo wielu konserwatystów uważa, że są to zaburzenia psychiczne.

Naukowiec John Money

Rozwój psychoseksualny człowieka jest zdeterminowany przez kulturę. Tak właśnie twierdzili tacy naukowcy jak John Money. Próbował on udowodnić, że rola płciowa może być kształtowana w oderwaniu od genów czy hormony. One nie mają nic z tym kształtowaniem wspólnego. Jednak jego ekspertymenty nie powiodły się.

Opinie na temat nauczania gender w szkole

Istnieją takie opinie, że nauczanie gender w szkole może doprowadzić do nadmiernej seksualizacji dzieci. Jednak z drugiej strony uważa się, że gender może nauczyć je niestereotypowego myślenia. To jest bardzo dobre. Poza tym również szanowania praw każdego człowieka.

Problemy z rolami płciowymi

Można też zauważyć, że istnieją ograniczenia jednostki, co do decydowania o sobie. Istnieje także niesprawiedliwe traktowanie kobiet i mężczyzn. Nie ma się również za dużo tolerancji dla tych jednostek, które przeżywają swoją tożsamość płciową w sposób odmienny niż reszta. Mamy więc do czynie a ze stereotypami, które mogą być dla wielu osób krzywdzące.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here