Jak wygląda zakładanie firmy w Niemczech

Niemcy należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się państw. Z tego powodu założenie działalności gospodarczej w tym kraju może być bardzo opłacalne. Własna firma w Niemczech wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i spełnienia określonych warunków.

Działalność gospodarcza w Niemczech

Pod wieloma względami zakładanie firmy w Niemczech przebiega podobnie do tego, jak proces ten wygląda w Polsce. W obu przypadkach poza odpowiednim zarejestrowaniem firmy, konieczne jest zdobycie numeru identyfikacji podatkowej, założenie konta bankowego, prowadzenie rachunkowości oraz systematyczne opłacanie podatków. Przed uruchomieniem własnego przedsiębiorstwa w Niemczech powinna jednak zostać dokonana szczegółowa analiza możliwości oraz potrzeb przez przedsiębiorcę. Dzięki temu oszacowane zostaną wydatki związane z przedsięwzięciem, co ułatwi podjęcie decyzji dotyczącej formy prawnej podjętej działalności gospodarczej.

Rejestracja działalności gospodarczej w Niemczech

Na terenie Niemiec działalność gospodarcza objęta jest zasadą wolności. Dzięki temu może być ona założona i prowadzona na równych prawach zarówno przez obywateli Niemiec, jak i obcokrajowców pochodzących z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do pomocy rządowej i państwowej. Jednocześnie rejestracja własnej działalności gospodarczej wiąże się z automatycznym uzyskaniem prawa pobytu na terenie Niemiec. Wymagane jest obowiązkowe zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Meldunkowym (Buergeramt), a także przedstawienie dowodu tego zgłoszenia w Urzędzie ds. Gospodarki (Gewerbeamt). Wówczas przedsiębiorca uzyskuje zaświadczenie o prawie pobytu, a także nieograniczone prawo do swobodnego przebywania i przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej.

Opodatkowanie własnej działalności gospodarczej w Niemczech

Prowadzenie firmy w Niemczech wymaga opłacania podatku dochodowego. Przedsiębiorcy nie muszą jednak rozliczać się z uzyskiwanych za granicą dochodów w Polsce. Inwestycje w Niemczech wspierane są przez krajowe związki, w których funkcjonują regionalne agencje obsługujące firmy krajowe i zagraniczne. Mają one swoje oddziały nie tylko w Niemczech i realizują liczne programy wsparcia, które finansowane są ze środków unijnych. Każda gmina może ponadto przyznawać inwestorom dotacje i subwencje w celach badawczych i rozwojowych. Za wspieranie inwestorów zagranicznych odpowiada w Niemczech Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych. Jego siedziba główna zlokalizowana jest w Berlinie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here